Od pondelka 16.08.2021 platí nový (5-fázový) Covid automat. Pre šport platia tieto pravidlá (súbor .pdf)

Covid automat pre šport vychádza z kritérií národného covid automatu, ktorý nájdete na https://www.health.gov.sk. Nemá kompetencie uvoľňovať opatrenia nad rámec vyhlášky alebo nariadenie hlavného hygienika. Jeho hlavnou úlohou je konkretizovať možnosti a spôsoby vykonávania športu podľa aktuálnych pravidiel.

Jednoduchá aplikácia, ktorú nájdete na www.covidsport.sk informuje, aké obmedzenia platia a ako bezpečne športovať, vzhľadom na epidemiologickú situáciu v krajine. Aktualizácia informácií je zabezpečená napojením priamo na www.korona.gov.sk odkiaľ čerpá dáta. Informácia, ktorá sa Vám zobrazí, popisuje stav v momentálne platnej fáze.

Pre športové zväzy je Covid automat pre šport návodom, na základe ktorého môžu vypracovať podrobnejšie manuály, konkretizovať formy, organizáciu a obsahy tréningovej činnosti pre konkrétne športy a športové odvetvia v jednotlivých fázach automatu. Zverejnením týchto informácií na svojich webových stránkach môžu výrazne prispieť k lepšej informovanosti a dodržiavaniu pravidiel v oblasti športu.

V prípade športového sústredenia odporúčame postupovať zmysle aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. cit:

„zotavovacie podujatia podľa § 25 zákona pričom pri nástupe na hromadné podujatie musia všetci účastníci a osoby zabezpečujúce priebeh podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín od doručenia. V priestoroch zotavovacieho podujatia nemôže dochádzať ku kontaktu účastníkov hromadného podujatia alebo osôb zabezpečujúcich priebeh hromadného podujatia s osobami, ktoré nie sú účastníkmi hromadného podujatia alebo osobami zabezpečujúcimi priebeh hromadného podujatia. V prípade organizovaného pobytu mimo priestory zotavovacieho podujatia sú účastníci podujatia vrátane osôb zabezpečujúcich priebeh podujatia povinní dodržiavať protiepidemické opatrenia. Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť ďalšie prísnejšie opatrenia pre organizáciu podujatia.“

alebo

využiť hotel v rámci opatrení z aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, a čo sa týka využitia športovísk postupovať v súlade s odporúčaniami z Covid automatu pre šport https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov .