Slovenská cyklotrialová únia
Štefánikova 4445
058 01 Poprad
 Mgr. Štefan Pčola
Prezident SCÚ
tel.: +421 905 607 646